Individuální hodiny matematiky

Doučování z matematiky a vyšší matematiky, zejména: 

lineární algebra


analytická geometrie


matematická analýza


matematické programování  

Výuka probíhá v ruském jazyce formou klasických individuálních hodin nebo po Skypu.

Jiné Individuální hodiny 

Kontaktujte naše poradenské a vzdělávací centrum VĚDA!