NAUKA

Poradenské a vzdělávací centrum NAUKA v Praze - příprava k přijetí na vysokou školu.
Nabízíme: 

Připravíme vás k přijímacím testům

K přijetí ke studiu na Meziregionální akademii řízení lidských zdrojů (Kyjev, Ukrajina)

dějiny Ukrajiny

management

zeměpis

anglický jazyk

 literatua

ruský a ukrajinský jazyk 

Pomůžeme vám se rozhodnout a zvolit vhodnou formu studia:

distanční

dálkovou

Zajistíme složení přijímacích testů v Praze.

Management

příprava a asistence při studiu

Informatika a počítačová technika

příprava a asistence při studiu

Ekonomika a podnikání

příprava a asistence při studiu


 Pomůžeme vám vyplnit přihlášku ke studiu a připravit soubor dokumentů k zaslání na přijímací komisi Meziregionální akademie řízení lidských zdrojů. 
Podzimní termín pro podání přihlášek: do 30. listopadu 
Jarní termín pro podání přihlášek: do 30. března 
Letní termín pro podání přihlášek: do 30. srpna


  Pomůžeme Vám učinit správnou volbu a poskytneme kvalifikovanou pomoc při studiu předmětů v rámci oborů a specializací v mateřském jazyce, které si sami zvolíte.