Ceník

Roční přípravné kurzy pro zájemce o přijetí ke studiu: 

na veřejnou VŠ v ČR

130000 Kč / 5000 €

na soukromou VŠ ČR

39000 Kč / 1500 €

Kurzy v Praze

KURZ 
managementu a práva

91000 Kč / 3500 €

rozsah výuky 1.050 hod.

roční kurz

KURZ 
českého jazyka 

50000 Kč / 1900 €

rozsah výuky 400 hod.

6 měsíční kurz

KURZ 
českého jazyka он-лайн

26000 Kč / 1000 €

rozsah výuky 200 hod.

ROČNÍ KURZ

KURZ českého jazyka

65000 Kč / 2500 € *

rozsah výuky 850 hod.

ROČNÍ KURZ

* - přijetí ke studiu v tomto kurzu vás opravňuje k podání žádosti o vízum za účelem studia a absolvování kurzu pak opravňuje ke zvýhodněnému přijetí na všechny obory Moravské vysoké školy polytechnické 

Русский язык

1.000 €

200 hod.

РУССКИЙ ЯЗЫК

2.000 €

400 hod.

РУССКИЙ ЯЗЫК

2.500 €

800 hod.

skupina od 5 do 7 lidi

Poradenství

Poradenství v oblasti předmětu studia Objednatele

500 Kč / 45 min

Formální úprava bakalářských, magisterských a disertačních prací:  

500 Kč / 45 min

Zajištění a poskytnutí technicky vybaveného prostoru pro pořádání přednášek, seminářů, business tréninků

od 400 Kč *

60 min

* -  v závislosti na počtu míst k sezení

Kontrola úpravy písemné závěrečné práce v souladu s požadavky vzdělávacího zařízení Objednatele

500 Kč / 60 min

Příprava textů k obhajobě na základě závěrů vedoucího práce a oponenta

2.500

Příprava k odevzdání bakalářských, magisterských a disertačních prací

od 1.000

Měsíční poplatek za přípravu podkladů spojených se studiem na VŠ

2.000 Kč / měsíčně za 1 osobu

Doprovod na státní závěrečné zkoušky a obhajobu závěrečných diplomových prací (místo konání Praha, Ukrajina)

500 Kč * / 1 hod.

* -  Objednatel hradí hotové výdaje, a to ubytování, cenu letenky popř. jízdenky.

Doplňkové služby

Pomoc při vyřízení nostrifikace diplomů vydaných v zemích EU Ukrajina

10.000 Kč / 380 €

Zdravotní pojištění

3.000 Kč / 120 €

na dobu 6 měsíců

Prohlídka Prahy

1.300 Kč / 50 €