Začni studovat již dnes!

Poradenské a vzdělávací
centrum NAUKA v Praze


Důležité sdělení! 
Vážení studenti a rodiče, Od září 2019 začínáme přípravu a asistence při studiu v polské škole: 

Řízení bezpečnosti společnosti 
Právní normy vnitřní bezpečnosti 
Psychologie bezpečnosti 
Bezpečnost v kyberprostoru 
Vnitřní bezpečnost

Po dokončení je absolventu udělen bakalářský titul.
Délka studia je 3 roky.

Management

příprava a asistence při studiu

Informatika a počítačová technika

příprava a asistence při studiu

Ekonomika a podnikání

příprava a asistence při studiu

Správná volba

Pomůžeme Vám učinit správnou volbu a poskytneme kvalifikovanou pomoc při studiu předmětů v rámci oborů a specializací v mateřském jazyce, které si sami zvolíte.

Formy studia

Zajistíme složení přijímacích testů v Praze. 
Pomůžeme vám se rozhodnout a zvolit vhodnou formu studia.

(distanční nebo dálkovou)

Co všechno nabízíme?

Připravíme vás k přijímacím testům
 
z literatury (ruský a ukrajinský jazyk), management, zeměpis, dějiny Ukrajiny, anglický jazyk. 
K přijetí ke studiu na Meziregionální akademii řízení lidských zdrojů (Kyjev, Ukrajina)

Žádost

Pomůžeme vám vyplnit přihlášku ke studiu a připravit soubor dokumentů k zaslání na přijímací komisi Meziregionální akademie řízení lidských zdrojů. 
Podzimní termín pro podání přihlášek: do 30. listopadu 
Jarní termín pro podání přihlášek: do 30. března 
Letní termín pro podání přihlášek: do 30. srpna